طراحی مدل تجاری‌سازی تحقیقات علوم انسانی انجام شد

به گزارش فناوری فرهنگی،“طراحی مدل تجاری‌سازی تحقیقات علوم انسانی” با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و توسط محققان کشور انجام شد. طراحی مدل تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی در ایران در چارچوب نظریه زمینه ای هدف کلی این پژوهش است. همچنین شناخت چالش‌های تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی در ایران، شناخت میزان فراهم بودن زیر ساخت‌های آیین نامه ای و قانونی برای تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی و تدوین مدل تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی در ایران از دیگر اهدافی است که در این طرح دنبال می شود. دستاورد این تحقیق طراحی مدلی جهت تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی است و بر همین تمامی دانشگاه ه، مراکز تحقیقاتی و نهادهای سیاست گذار عرصه علوم انسانی از جمله وزارت علوم، شورای عالی فرهنگی می توانند از نتایج آن استفاده کرده و در جهت سوق دادن تحقیقات علوم انسانی در جهت کاربردی کردن و تجاری سازی آنها اقدام به عمل بیاورند و نقش و جایگاه تحقیقات علوم انسانی بیش از پیش در جامعه تقویت شود. این نوع تحقیقات نیز در رشد و توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش نقش آفرینی کنند. پژوهش حاضر با رویکردی تفسیرگرایانه و با هدف شناخت چالش‌ها فراروی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی و با بهره گیری از یافته های حاصل از مصاحبه‌ها، مبانی نظری، مدلی جهت  تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی را طراحی کرده است.
تجاری سازی تحقیقات یکی از موضوعات اساسی در عرصه توسعه علمی، اقتصاد دانش بنیان و به عنوان رویکرد مسلط در سیاستگذاری علمی و مدیریت آموزش عالی مطرح است. بنابراین تسلط این رویکرد در عرصه سیاستگذاری علمی و فناوری کشورها و دانشگاه ها که ناشی از تغییر و تحولات در نقش و کارکرد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بوده است باعث می شود که دانشگاه ها علاوه بر وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص و  انجام پژوهش نقش سومی و ایفای وظیفه در رشد و توسعه اقتصادی  را نیز  بر عهد بگیرند.  بر همین اساس الگوی نوین از دانشگاه ها که تحت عنوان دانشگاه کارآفرین از آنها یاد می شود ظهور پیدا کرد.  وجه بارز و اصلی دانشگاه کارآفرین، ایفای نقش دانشگاه در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد مزیت رقابتی در صنایع کشور از طریق ر تجاری سازی تحقیقات است که بر اساس آن نتایج تحقیقات بصورت محصول، خدمات یا فرآیند به صنایع و جامعه جهت بهربرداری منتقل می شود  اما در این بین تحقیقات علوم انسانی مورد غفلت واقع شده اند. و چندان در جهت کاربردی کردن و بهره گیری از نتایج تحقیقات این شاخه از دانش بشری اقدامی جدی انجام نشده است و  این علیرغم اهمیت این رشته ها در اداره امور جامعه، سازمان ها و مدیریت آنها در جهت دستیابی به رشد و شکوفایی است و عدم توجه به نقش آفرینی این رشته در رشد و توسعه اقتصادی  باعث تضعیف بیش از پیش  این رشته های شده است.

منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد