قسم به نوشت افزار

به گزارش فناوری فرهنگی، سوره قلم آیه 1-2
ن
و القلم و مایسطرون
نون [از حروق مقطعه] قسم به قلم و [قسم] به هر آنچه سطر بنگارند

آیا باور می کنید خداوند
به توانایی نگارش بشری قسم یاد می کند؟ !
آیا عجیب نیست که خداوند
– به کیبورد و صفحه کلید لمسی قسم یاد کند؟!
– به دستگاه تلکس یاد کند؟!
– به دستگاه تلگراف با الفبای مورس قسم یاد کند؟!
– به چاپگر (پرینتر) قسم یاد کند؟!
– به نمابر (فاکس) قسم یاد کند؟!
– به قلم خوشنویسی قسم یاد کند؟!
– به مداد و خودنویس و خودکار قسم یاد کند؟!
– به چکش سنگتراشان و سنگ نویسان قسم یاد کند؟!
– به نرم افزارهای تبدیل صدا به نوشته قسم یاد کند؟!
– به نوآوری و اختراعات آینده که بتواند سطری را نگارش کند، قسم یاد می کند؟!

یعنیقسم به نوشت افزار

این آیه می توانست
والقلم و ما یکتبون (می نویسند) باشد, ولی نیست!؟
و القلم و ما یسطر (سطر می نگارد) باشد, ولی نیست!؟
و القلم و ما سطر (سطر نگاشت) باشد, ولی نیست!؟
و القلم و ما یکتب (می نویسد) باشد, ولی نیست!؟
و القلم و ما کتب (نوشت) باشد, ولی نیست!؟

بشر ابتدایی نمی نوشت اما برای فهماندن نیت و رساندن پیام خود با انگشت بر روی ماسه و خاک می نبشت. دوران پیشرفت بشر رسید: با سنگ تیز بر چوب و گِل و تخته سنگ کشید، سنگ و چوب را با مفرغ و آهن تراشید، و با میخ بر سنگ به خط میخی نوشت. بالاخره نگارش بشر ارتقاء یافت: قلم و مُرکب و جوهر را ساخت و با قلم به نوشتن پرداخت. نوشت افزارش ابزاری شد برای ابراز نیتها و افکار، برای فهمیدن و فهماندن اسرار. دورانها سپری شد و دوران فنآوری پیش آمد: نرم افزار تبدیل صوت یا نوشته به متن نوشتاری یا به صدای گویا، سخت افزارهایی مانند کیبورد و صفحه کلید، تلکس و تلگراف، تلفن و موبایل، تلویزیون و کاست پخش، . .
همه اینها وسایلی برای سطر به سطر نبشتن و نوشتن، نگارش و نگاشتن، و داشتن و نگهداشتن پیامها و پیغامها هستد. بزرگترین تکامل بشر، توانایی نگارش اوست، توانایی عظیمی که قرآن نیز از آن یاد می کند. پس دوباره قرآن را باز کنید، سوره قلم را بیاورید و با آرامش و تأنّی قرائت کنید: ن. و القلمِ و ما یَسطُرون……..
آری. این معجزه ماندگار قرآن و سخن خداست که پا به پای پیشرفت و فنآوری، پیش آمده و خواهد آمد.

کانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد