گردشگری

جذب طلبه‌ها به گردشگری

دوره تخصصی «تربیت متخصص گردشگری دینی» برای طلاب برگزار می‌شود. هدف از برگزاری چنین دوره‌ای ارتقا و توانمندسازی بخش گردشگری دینی عنوان شده است. ادامه مطلب »