گردشگری

گردشگری پنجمین صنعت پردرآمد

یک فعال اقتصادی با اشاره به اینکه گردشگری یک صنعت بزرگ است، گفت: این صنعت بعد از نفت، گاز، پتروشیمی و خودرو بیشترین میزان درآمد را برای کشورهای مختلف ایجاد می‌کند. ادامه مطلب »

گردشگری پنجمین صنعت پردرآمد

یک فعال اقتصادی با اشاره به اینکه گردشگری یک صنعت بزرگ است، گفت: این صنعت بعد از نفت، گاز، پتروشیمی و خودرو بیشترین میزان درآمد را برای کشورهای مختلف ایجاد می‌کند. ادامه مطلب »

ماموریت غیرممکن گردشگری

«قرار بود ۲۵ هزار میلیارد تومان طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، در زیرساخت گردشگری هزینه شود و شرایطی فراهم شود که تا سال ۱۴۰۴ به ۲۰ میلیون گردشگر خارجی دست یابیم، اما حالا کمتر از ۱۰ سال تا پایان آن برنامه مانده و ما فقط پنج و نیم میلیون گردشگر جذب کرده‌ایم.» ادامه مطلب »