گردشگری

ورود و خروج گردشگر خارجی همچنان صفر است/ دولت از بخش خصوصی حمایت نمی‌کند

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به اینکه طی 6 ماه گذشته آمار مسافران خارجی صفر بوده است،‌ گفت: دولت جهت همکاری با بخش خصوصی در حوزه گردشگری اهتمام ندارد. ادامه مطلب »