گردشگری

هر کشوری مزیت‌ها و جاذبه‌های خود را دارد

هر کشوری مزیت‌ها و جاذبه‌های خود را دارد و اگر ما نتوانسته‌ایم در این بازار سهم خود را به‌دست بیاوریم به‌دلیل وجود بازار رقابتی نبوده است، بلکه معرفی نشدن ظرفیت‌ها و استفاده از داشته‌هایمان دلیل رشد نکردن در حوزه گردشگری بوده است ادامه مطلب »