گردشگری

فرمول مقابله با افت سرمایه‌گذاری در گردشگری

مسائل پولی و مالی داخلی و اتفاقات بین‌المللی اخیر موجب شده انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری کاهش پیدا کند. چون سرمایه‌گذار تصور می‌کند با توجه به مسائل پیش آمده در کشور سرمایه‌اش در بخش گردشگری برگشت نخواهد داشت. ادامه مطلب »