بایگانی برچسب : بازی های رایانه ای

صنعت بومی بازی های رایانه ای داشته باشیم

بازی های رایانه ای یک فناوری برتر است و دستیابی ایران و بسیاری از کشورها به آن بسیار زمانبر و مخصوصا در کشور ما با محدودیت هایی از جمله تحریم مواجه است. این در حالی است که بخشی از تحریم ها ربطی به برجام ندارد، زیرا سال هاست که ایران در حوزه فناوری های برتر تحریم است و همچنان این تحریم ادامه دارد. ادامه مطلب »