فروشگاه های اینترنتی روح تازه ای به صنایع دستی می دمد

به گزارش فناوری فرهنگی، بهمن نامورمطلق، در مراسم افتتاح یکی از فروشگاه های اینترنتی صنایع دستی که امروز ۲۹ شهریور برگزار شد، سرمایه گذاری در این حوزه را ارائه مدلی مناسب برای همزیستی بخش صنعت با صنایع دستی ایرانی دانست و ادامه داد: صنایع دستی ایران نیاز به روح و چهره‌ تازه‌ای دارد و باید خود را از نو تعریف و ویرایش کند که این مهم از طریق راه اندازی چنین بسترهایی و حمایت زیرساختی سازمان‌های دولتی هر چه بیشتر به هدف مطلوب خود نزدیک می‌شود.

معاون صنایع دستی کشور در ادامه گفت:فروشگاه های اینترنتی، بازیگران صنایع ایران اعم از صنعتی و دستی را به هم نزدیک و باعث تکمیل شدن آنها می شود. از طرف دیگر فعالان صنایع ایران می‌توانند این مدل را برای بهبود روح کاری خود و ویرایش رویکردهای تجاری به کار گیرند.

پویا محمودیان مدیرکل دفتر صادرات معاونت صنایع دستی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی حمایت سازمان میراث فرهنگی از کسب و کارهای اینترنتی در حوزه صنایع دستی گفت: ما تصمیم داریم همانطور که در سال ۹۴ انجمن صادرکنندگان صنایع دستی کشور را راه اندازی کردیم انجمن سایت های فروشندگان صنایع دستی کشور را به عنوان نهاد خصوصی که صدای فعالان این حوزه باشد ایجاد کنیم تا با نگاهی سیستمی در جهت تسهیل ارتباطات و دسترسی به بازارهای مهم و مستعد جهانی از فعالان این حوزه حمایت به عمل آید.

منبع: مهر

کانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد