بازی های رایانه ای

انتشار بزرگترین پروژه تاریخی ـ مذهبی ایران در حوزه بازی‌های رایانه‌ای/ارائه اولین سه‌گانه «سفیرعشق» در اربعین

«کیان» در«مختارنامه» داوود میرباقری، این بار در«سفیرعشق» در قد و قامت «مهران» حاضر شده است. «مهران»، گِیمر را همراه داستان خود می‌کند تا او را به کوفه سال 61 هجری و زمان حضور حضورمسلم بن عقیل(ع) دراین شهر ببرد. ادامه مطلب »