گسترش تأمین مالی تخصصی و توسعه خدمات به شرکت های خلاق و صنایع فرهنگی

طی تفاهم نامه ای که بین ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق پژوهش فناوری همگامان پیشرفت سیستان و بلوچستان منعقد شد تامین مالی تخصصی و توسعه خدمات به شرکت های خلاق و صنایع فرهنگی گسترش می یابد. ادامه مطلب »